• Recenzja: Frank Kolb, Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja, przekład A. Gierlińska, do druku podał L. Mrozewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 307

Recenzja: Frank Kolb, Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja, przekład A. Gierlińska, do druku podał L. Mrozewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 307

Krzysztof Wiśniewski
Google Scholar Krzysztof Wiśniewski
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.