• Recenzja: Texts and Identities in the Early Middle Ages, red. Richard Corradini, Rob Meens, Christina Pössel, Philip Shaw, Wien 2006, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 12, s. 460

Recenzja: Texts and Identities in the Early Middle Ages, red. Richard Corradini, Rob Meens, Christina Pössel, Philip Shaw, Wien 2006, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 12, s. 460

Aneta Pieniądz
Google Scholar Aneta Pieniądz
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.