• Recenzja: Jan Szymczak, Pojedynki i harce. Turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008, s. 288

Recenzja: Jan Szymczak, Pojedynki i harce. Turnieje i gonitwy. Walki o życie, cześć, sławę i pieniądze w Polsce Piastów i Jagiellonów, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2008, s. 288

Robert Bubczyk
Google Scholar Robert Bubczyk
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.