• Recenzja: Dieter Hägermann, Das Papsttum am Vorabend des Investiturstreites. Stephan IX. 1057–1058, Benedikt X. 1058 und Nikolaus II. 1058–1061, Anton Hiersemann, Stuttgart 2008, Päpste und Papsttum, t. XXXVI, s. XII, 247

Recenzja: Dieter Hägermann, Das Papsttum am Vorabend des Investiturstreites. Stephan IX. 1057–1058, Benedikt X. 1058 und Nikolaus II. 1058–1061, Anton Hiersemann, Stuttgart 2008, Päpste und Papsttum, t. XXXVI, s. XII, 247

Przemysław Nowak
Google Scholar Przemysław Nowak
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.