• Recenzja: Jacek Wiewiorowski, Stanowisko prawne rzymskich dowódców wojsk prowincjonalnych — duces w prowincjach Scythia Minor i Moesia Secunda, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 451

Recenzja: Jacek Wiewiorowski, Stanowisko prawne rzymskich dowódców wojsk prowincjonalnych — duces w prowincjach Scythia Minor i Moesia Secunda, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 451

Waldemar Ceran
Google Scholar Waldemar Ceran
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.