• Recenzja: Stephen Mitchell, A History of the Later Roman Empire, ad 284–641, Blackwell Publishing, Malden, Oxford 2007, s. 469

Recenzja: Stephen Mitchell, A History of the Later Roman Empire, ad 284–641, Blackwell Publishing, Malden, Oxford 2007, s. 469

Krzysztof Wiśniewski
Google Scholar Krzysztof Wiśniewski
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.