• Recenzja: Samantha Kahn Herrick, Imagining the Sacred Past: Hagiography and Power in Early Normandy, Harvard University Press, Cambridge MA. — London U.K. 2007, Harvard Historical Studies, 156, s. XIII + 256

Recenzja: Samantha Kahn Herrick, Imagining the Sacred Past: Hagiography and Power in Early Normandy, Harvard University Press, Cambridge MA. — London U.K. 2007, Harvard Historical Studies, 156, s. XIII + 256

Paweł Figurski
Google Scholar Paweł Figurski
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.