• Tom 102 Nr 2 (2011): 102, 2011, z. 2

Tom 102 Nr 2 (2011): 102, 2011, z. 2

Artykuły Recenzyjne, Recenzje, Noty Recenzyjne [18]

Wywłaszczone ziemiaństwo jako zjawisko społeczne w powojennej Polsce na marginesie książki Anny Łoś, „Styl życia ziemiaństwa polskiego po II wojnie światowej”, Wydawnictwo Werset, Lublin 2008, s. 142
102, 2011, z. 2, Strony 337 - 349
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Martin Wihoda, Zlatá Bula Sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, Argo, Praha 2005, s. 316, il. 34
102, 2011, z. 2, Strony 350 - 355
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Artur Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX w., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 253, 3 mapy, ilustracje
102, 2011, z. 2, Strony 355 - 359
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Patrycja Jakóbczyk–Adamczyk, Stosunki polityczne między Hiszpanią a Wielką Brytanią za panowania Ferdynanda VII 1808–1833, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2010, s. 552
102, 2011, z. 2, Strony 359 - 362
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Marcin Filipowicz, Urodzić naród. Z problematyki czeskiej i słowackiej literatury kobiecej II połowy XIX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 276
102, 2011, z. 2, Strony 362 - 367
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Witold Molik, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 612
102, 2011, z. 2, Strony 367 - 373
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Stanisław Borowiak, Sprawa ordynacji rydzyńskiej na tle walki o ziemię w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku, Polsko–niemieckie prace historyczne, t. I, red. Witold Molik, Krzysztof Makowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 199
102, 2011, z. 2, Strony 374 - 376
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Piotr Forecki, Od Shoah do Strachu. Spory o polsko–żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 460
102, 2011, z. 2, Strony 376 - 379
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Wizantija w sobstwenite ì oczi i w oczite na drugite, red. W. Waczkowa, A. Milanowa, C. Stepanow, Izdatelstwo „Gutenberg”, Sofia 2007, s. 311
102, 2011, z. 2, Strony 380 - 382
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwence w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Mariusza Dworsatschka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2009, s. 328
102, 2011, z. 2, Strony 382 - 384
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Stevan Pavlovitch, Historia Bałkanów 1804–1945, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 434
102, 2011, z. 2, Strony 384 - 385
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF