O czasopiśmie

„Przegląd Prawa i Administracji” ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W „Przeglądzie” publikowane są prace naukowe z dziedziny prawa, w tym także historii prawa oraz problematyki administracji i ekonomii.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0137-1134
10.19195/0137-1134

Indeksacja

  • CEEOL
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

„Przegląd Prawa i Administracji”
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław


Sekretarz redakcji:
Dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska, Prof. UWr.
sylwia.jarosz-zukowska@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 135 (2023)

W numerze 135 „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa ustrojowego, administracyjnego oraz cywilnego. Pierwsza część publikowanych analiz poświęcona jest specyfice funkcjonowania rynku aptecznego z perspektywy standardów prawidłowej legislacji i poszanowania wolności prowadzenia działalności gospodarczej. W części drugiej przedmiotem dyskursu naukowego są kwestie ustrojowe (także dotyczące państw trzecich) oraz praktyki stosowania obowiązujących przepisów prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego. Publikacja adresowana jest do odbiorców zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawną, studentów i innych osób zainteresowanych omawianymi zagadnieniami.

Czytaj więcej