Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Komitet Redakcyjny

Komitet Redakcyjny

Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński – redaktor naczelny (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska, Prof. UWr. – sekretarz redakcji (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

Redaktorzy tematyczni

Prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – prawo konstytucyjne, sądownictwo administracyjne

Dr hab. Ryszard Balicki, Prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – prawo konstytucyjne, prawo konstytucyjne porównawcze

Prof. dr hab. Andrzej Bisztyga (Uniwersytet Zielonogórski) – prawa człowieka

Prof. dr hab. Jarosław Kundera (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – ekonomia

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – prawo cywilne

Prof. dr hab. Mirosław Sadowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – historia doktryn politycznych i prawnych

Prof. dr hab. Marian J. Ptak (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – historia państwa i prawa

Prof. dr hab. Adam Sulikowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – teoria i filozofia prawa

Prof. dr hab. Jacek Giezek (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – prawo karne materialne

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – prawo postępowania karnego