Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 124 (2021)

Kognicja sądów w sprawach zatrudnienia osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy

  • Krzysztof W. Baran
  • Izabela Florczak
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.2
Przesłane
18 listopada 2021
Opublikowane
18-11-2021

Abstrakt

Aby móc w pełni i świadomie realizować prawo do sądu, podmiot, który chce z niego skorzystać, powinien mieć jasność co do ścieżki drogi sądowej. Jednym z fundamentów realizacji prawa do sądu jest możliwość ustalenia kognicji sądu. Aktualnie obowiązujący stan prawny pozostawia liczne wątpliwości co do zakresu kognicji sądu w sprawach zatrudnienia osób wykonujących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy. Jest to szczególnie widoczne w ramach zatrudnienia administracyjnoprawnego oraz w ramach świadczenia pracy na podstawie umów uregulowanych w kodeksie cywilnym. Niespójność systemowa czyni wątpliwym pełną realizację przez polski system prawa gwarancji prawa do sądu, wymagając określenia zakresu kognicji sądów na wskazanych płaszczyznach.