• Funkcja ochronna prawa pracy a zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego

Funkcja ochronna prawa pracy a zmiany w przepisach kodeksu postępowania cywilnego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.3
Anna Boguska
Google Scholar Anna Boguska
Łukasz Pisarczyk
Google Scholar Łukasz Pisarczyk
Publikacja:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie funkcji ochronnej prawa pracy w kontekście sporów z zakresu prawa pracy. Autorzy rozważają, w jakim zakresie prawo procesowe oddziałuje na sferę materialną. Szczególną uwagę poświęcono nowym instytucjom procesowym wprowadzonym w ramach reformy k.p.c. z lipca 2019 roku i ich wpływowi na pozycję procesową stron stosunku pracy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.