• Wszczęcie procesu w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji procedury cywilnej — zagadnienia wybrane

Wszczęcie procesu w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji procedury cywilnej — zagadnienia wybrane

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.5
Andrzej Jabłoński
Google Scholar Andrzej Jabłoński
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problematyce wszczęcia procesu w sprawach z zakresu prawa pracy po nowelizacji przepisów procedury cywilnej. Na wstępie przedstawiono nową, budzącą wątpliwości w kontekście konstytucyjnego prawa do sądu, instytucję zwrotu pisma, które nie jest pozwem, bez nadawania mu biegu. Dalsze rozważania dotyczą uzupełnienia braków formalnych pozwu, ze szczególnym uwzględnieniem roli posiedzenia przygotowawczego i kontrowersjami wokół pojęcia braków uniemożliwiających odbycie takiego posiedzenia. Wykładnia przepisów odnoszących się do posiedzenia przygotowawczego wyznaczonego w celu uzupełnienia braków formalnych pozwu rodzi wiele pytań, które dotyczą w szczególności możliwości odbycia tego posiedzenia bez udziału pozwanego oraz konieczności doręczenia pozwanemu odpisu pozwu przed posiedzeniem. Analiza zaś przepisów regulujących doręczenie odpisu pozwu skłania do wyrażenia wątpliwości co do celowości nałożenia na pracownika nowego obowiązku doręczenia tego odpisu przez komornika. 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.