• Sąd właściwy w sprawach o roszczenia ze stosunków służbowych sędziów i prokuratorów — wybrane zagadnienia (przyczynek do dyskusji)

Sąd właściwy w sprawach o roszczenia ze stosunków służbowych sędziów i prokuratorów — wybrane zagadnienia (przyczynek do dyskusji)

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.6
Eliza Mazurczak-Jasińska
Google Scholar Eliza Mazurczak-Jasińska
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł poddaje analizie zagadnienie sądu właściwego w zakresie ochrony roszczeń wynikających ze stosunków zatrudnienia sędziów i prokuratorów. W nominacyjnych stosunkach pracy tych podmiotów elementy publicznoprawne istotnie przeważają nad pracowniczymi. Autorka podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia sprawy o roszczenia wynikające ze stosunków służbowych tego rodzaju. Celem opracowania jest wykazanie, na podstawie wybranych przykładów wynikających z obecnie obowiązujących regulacji, że ustawodawca nie dostrzega złożoności i specyfiki pracowniczego zatrudnienia służbowego, co ma negatywne implikacje w zakresie realizacji konstytucyjnej zasady prawa do sądu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.