• Z rozważań o niektórych właściwościach typów zmodyfikowanych przestępstw

Z rozważań o niektórych właściwościach typów zmodyfikowanych przestępstw

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.10
Joanna Brzezińska
Google Scholar Joanna Brzezińska
Publikacja:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania było dokonanie charakterystyki niektórych właściwości teoretycznych, charakterystycznych dla typów zmodyfikowanych przestępstw, zwłaszcza ich dynamiki, relacyjności oraz proporcjonalności. Ustalono, że analizowana kategoria przestępstw wykazuje wyższy poziom dynamiki w odmianie kwalifikowanej, który zaznacza się zwłaszcza na płaszczyźnie formalnej, nazwowej oraz podmiotowej. Ich relacyjność uwidacznia się z kolei w zależnościach występujących przede wszystkim między typem podstawowym a typami zmodyfikowanymi, a także między poszczególnymi typami zmodyfikowanymi. Natomiast proporcjonalność aktualizuje się w procesie wykształcenia przez typ podstawowy dwóch odmian zmodyfikowanych: uprzywilejowanej oraz kwalifikowanej oraz funkcjonujących w ich strukturze znamion modyfikujących.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.