• Kilka uwag dotyczących obostrzenia kary na podstawie art. 57a § 1 k.k.

Kilka uwag dotyczących obostrzenia kary na podstawie art. 57a § 1 k.k.

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.11
Krzysztof Kmąk
Google Scholar Krzysztof Kmąk
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące obostrzenia kary za występek o charakterze chuligańskim na podstawie art. 57a § 1 k.k. Rozważania dotyczą przede wszystkim występującego w art. 57a § 1 k.k. pojęcia „dolnej granicy ustawowego zagrożenia” i możliwości stosowania w takich przypadkach art. 37a i art. 37b k.k. Skoro występek o charakterze chuligańskim stanowi podstawę nadzwyczajnego obostrzenia, w pracy podjęto próbę ustalenia granic sankcji karnej wymierzanej z zastosowaniem art. 57a § 1 k.k. na przykładzie wybranych przestępstw.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.