• Probacja w wykroczeniach — o potrzebie warunkowego zawieszenia wykonania kary aresztu

Probacja w wykroczeniach — o potrzebie warunkowego zawieszenia wykonania kary aresztu

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.12
Katarzyna Liżyńska
Google Scholar Katarzyna Liżyńska
Publikacja:

Abstrakt

Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu jest jedynym środkiem probacyjnym w wykroczeniach. Nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że nie jest koniecznym warunkiem odbycie przez sprawcę kary, by cele kary, jak też postępowania w sprawie o wykroczenie zostały osiągnięte. Jednak szersza analiza omawianego środka probacyjnego wykazuje, że utrzymanie warunkowego zawieszenia wykonania kary aresztu w kodeksie wykroczeń jest wątpliwe. Przemawia za tym sprzeczność przesłanek stosowania kary aresztu i omawianej instytucji, jak również marginalne wykorzystywanie tej instytucji w praktyce.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.