• Dopuszczalność przeprowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy na podstawie art. 378a k.p.k. w kontekście konstytucyjnego prawa do obrony

Dopuszczalność przeprowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy na podstawie art. 378a k.p.k. w kontekście konstytucyjnego prawa do obrony

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.13
Michalina Marcia
Google Scholar Michalina Marcia
Publikacja:

Abstrakt

Nowelizacją z 19 lipca 2019 roku wprowadzono do kodeksu postępowania karnego art. 378a, który dopuszcza możliwość przeprowadzenia rozprawy oraz podjęcie czynności dowodowych pod nieobecność oskarżonego i obrońcy, również, gdy nieobecność ta ma charakter usprawiedliwiony. Ta regulacja, mająca w założeniu usprawnić przebieg postępowania, budzi jednak daleko idące wątpliwości, zważywszy na konstytucyjne prawo do obrony. Celem opracowania jest analiza zgodności wprowadzonej zmiany w art. 42 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej, a także wskazanie konsekwencji wprowadzenia omawianego przepisu względem procesu stosowania prawa. 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.