Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 124 (2021)

Zmiana sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w trybie art. 182a k.k.w.

  • Kamila Mrozek
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.14
Przesłane
18 listopada 2021
Opublikowane
18-11-2021

Abstrakt

Niniejsza publikacja poświęcona jest instytucji przewidzianej w art. 182a k.k.w., to jest zakazowi prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Celem omawianej konstrukcji prawnej jest zmiana sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uzależniona od warunków przewidzianych przez ustawodawcę w treści analizowanego przepisu. Oceny tytułowej instytucji dokonano na podstawie analizy podstaw o charakterze formalnoprawnym oraz materialnoprawnym. Wskazano też na kwestię zastosowania art. 182a k.k.w., gdy sprawca w czasie popełnienia przestępstwa był pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.