• „Quo vadis” tymczasowy areszcie? Czyli o tym, ile razy jednym przepisem można naruszyć Konstytucję

„Quo vadis” tymczasowy areszcie? Czyli o tym, ile razy jednym przepisem można naruszyć Konstytucję

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.17
Beata Stępień-Załucka
Google Scholar Beata Stępień-Załucka
Publikacja:

Abstrakt

Tymczasowe aresztowanie w polskiej procedurze karnej jest znane od wielu lat. Jego stosowanie bywało kwestionowane głównie w związku ze zbyt swobodnym stosowaniem tej instytucji przez sądy, obecnie jednak niepokój związany z funkcjonowaniem tego środka wzbudzają wątpliwości co do konstytucyjności przepisu 257 § 3 kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z jego treścią prokurator może nadrzędnie i skutecznie sprzeciwić się decyzji sądu co do zamiany środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe, co narusza szereg postanowień konstytucyjnych. 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.