• O problemach ze stosowaniem przepisów dotyczących zakazu „reformationis in peius” przez sąd odwoławczy — studium przypadku

O problemach ze stosowaniem przepisów dotyczących zakazu „reformationis in peius” przez sąd odwoławczy — studium przypadku

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.18
Szymon Tarapata
Google Scholar Szymon Tarapata
Publikacja:

Abstrakt

W artykule posłużono się przykładem wyroku sądu apelacyjnego, w którym doszło do niewłaściwego stosowania przepisów dotyczących zakazu reformationis in peius. Wskazano, że w niektórych wypadkach, gdy sąd pierwszej instancji błędnie skaże za podżeganie popełnione w formie współsprawstwa, gdy tymczasem oskarżony zrealizował znamiona łańcuszkowego podżegania, wystąpi konieczność wydania wyroku uniewinniającego. Będzie to możliwe przy spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, wyrok skazujący nie może zostać zaskarżony na niekorzyść oskarżonego. Po drugie, opis czynu w wyroku skazującym musi być tak skonstruowany, że nie ujęto w nim wszystkich ustawowych znamion przestępstwa.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.