• Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 września 2019 roku, sygn. akt II SA/Bk 588/19*

Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 września 2019 roku, sygn. akt II SA/Bk 588/19*

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.19
Magdalena Gurdek
Google Scholar Magdalena Gurdek
Publikacja:

Abstrakt

Niniejsza glosa porusza problematykę dopuszczalności rezygnacji z przyznanego na wniosek rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, a dokładniej — skutków złożonego przez stronę oświadczenia o cofnięciu wniosku wszczynającego postępowanie, w którym zapadła decyzja ostateczna przyznająca to świadczenie. 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.