Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Glosy

Tom 124 (2021)

Glosa do wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 września 2019 roku, sygn. akt II SA/Bk 588/19*

  • Magdalena Gurdek
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.124.19
Przesłane
18 listopada 2021
Opublikowane
18-11-2021

Abstrakt

Niniejsza glosa porusza problematykę dopuszczalności rezygnacji z przyznanego na wniosek rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, a dokładniej — skutków złożonego przez stronę oświadczenia o cofnięciu wniosku wszczynającego postępowanie, w którym zapadła decyzja ostateczna przyznająca to świadczenie.