Artykuły archiwalne

Tom 84 (2011)

Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego

Strony: 119 - 149

PDF