• Wybrane podstawy prawne ochrony informacji niejawnych

Wybrane podstawy prawne ochrony informacji niejawnych

Rafał Mikowski
Google Scholar Rafał Mikowski
Publikacja:

Abstrakt

SELECTED LEGAL BASIS FOR THE PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

This paper presents a synthetical analysis of selected legal acts that determine the protection of classified information in national law. By discussing the most important sources of law underlying the organization of the Polish system of the protection of classified information, the author presents further regulations and the resulting rules allowing treatment of the issues concerning the protection of classified information as adequately organized and synchronized primarily with the regulations of NATO and EU member states.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.