• Zagadnienie charakteru prawnego stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

Zagadnienie charakteru prawnego stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.109.8
Jolanta Blicharz
Google Scholar Jolanta Blicharz
Publikacja:

Abstrakt

THE ISSUE OF LEGAL CHARACTER OF ASSOCIATIONS OF SELF-GOVERNMENT UNITS

Although the legal character of associations of self-government units is disputable, it is beyond any doubt that they represent the organisational and legal form which usually complements the ac­tivity of self-government. They serve in particular way to support the idea of self-government within the area of performing of public tasks.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.