Tom 87 (2011)

Opublikowane: 01-04-2011

Publikacja zawiera artykuły z dziedziny teorii prawa, czyli dyskusje na temat znaczenia autonomii jednostki (osoby) jako wartości aksjologicznej; prawa publicznego — prace poświęcone między innymi: roli Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kazachstanu w kształtowaniu rodzimej nauki konstytucyjnej, polskim symbolom narodowym i państwowym, referendum jako instytucji odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta w Europie, postanowieniom tymczasowym w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, statusowi prawnemu instytutów polskich, wprowadzeniu w błąd jako przesłance ochrony konsumentów; historii doktryn, czyli o podstawowych instytucjach systemu prawa państw totalitarnych. Tom zamyka recenzja publikacji D.E. Lacha, traktującej o zasadzie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.