Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 83

Published 1 czerwca 2010

Issue description

Tom 83 PPiA podzielony został na cztery części. Pierwsza z nich dotyczy teorii i doktryny prawa, druga - najobszerniejsza - prawa publicznego. Część trzecia, składająca się z dwu artykułów, poświęcona jest prawu prywatnemu, ostatnia zaś historii prawa. Całość uzupełnia glosa oraz sprawozdanie. W tomie poruszono między innymi takie zagadnienia, jak geneza kryzysu, jego symptomy i skutki; wykluczenie społeczne i sposoby przeciwdziałania temu zagrożeniu; zasady zmiany granic gmin czy absolutorium komunalne. Problemom związanym z urzędem Prezydenta RP poświęcone zostały dwa artykuły, w których omówiono status prawno-ustrojowy oraz kompetencje głowy państwa. Autorzy naświetlają też administracyjno-prawne aspekty wdrażania funduszy strukturalnych oraz analizują przeprowadzane reformy studiów prawniczych w Polsce w latach 1931-1937.