Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 88

Published 20 października 2012

Issue description

Tom 88 „Przeglądu Prawa i Administracji” zawiera zbiór artykułów poświęconych złożonej i bardzo różnorodnej problematyce ochrony dziedzictwa kultury. Przedstawione w nim artykuły dotyczą z jednej strony praktycznych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, z drugiej zaś odnoszą się na przykład do nowych form przestępczości przeciwko zabytkom i dziełom sztuki. Pośród artykułów znajdują się m.in.: tekst wybitnego specjalisty prof. W. Kowalskiego, zajmującego się trudną problematyką restytucji zabytków uznanych za tzw. straty wojenne, czy omówienie budzących ostatnio duże kontrowersje regulacji prawnych dotyczących amatorskich poszukiwań zabytków.