Tom 90 (2012)

Opublikowane: 30-12-2012

Dziewięćdziesiąty numer „Przeglądu Prawa i Administracji” to zbiór artykułów obejmujący zagadnienia z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego (m.in. artykuły: Marty Duraj Praktyczne aspekty efektywnego nadzoru nad transgraniczną działalnością banków nieposiadających siedziby w Unii Europejskiej na tle prawa polskiego, Joanny Helios Sprawiedliwość jako wartość prawa prywatnego UE czy Renaty Kopczyk Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu arbitrażowym w sprawach sportowych na gruncie standardów w Europejskiej konwencji praw człowieka) oraz praktyki stosowania prawa (Elizy Etynkowskiej Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2001 roku).