Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 93

Published 20 grudnia 2013

Issue description

Publikacja zawiera artykuły z sześciu dziedzin prawa. W części poświęconej prawu europejskiemu i międzynarodowemu zawarto rozważania o roli procedury w integracji europejskiej (J. Helios, W. Jedlecka). W dziale drugim W. Trybka omawia ogólnie postępowanie dowodowe przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Kolejna część mieści dwa artykuły na temat działalności jednostek samorządu terytorialnego (K. Sawicka oraz P. Zawadzka), a następna dotyczy przekształceń systemu ochrony zdrowia w Polsce (artykuł A. Ćwiąkały-Małys i P. Łagowskiego). Na piąty dział tego numeru czasopisma składają się dwa artykuły traktujące o wybranych zagadnieniach prawa karnego (A. Czwojda oraz A. Wróbel); ostania, ekonomiczna część omawia efekty napływu inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju goszczącego (E. Ostrowska). Tom 93 zamyka recenzja dzieła M.M. Kosteckiego, poświęconego swoistej teorii „człowieka racjonalnego” (K. Nowacki).