Tom 94 (2013)

Opublikowane: 28-02-2014

Tak jak poprzedni, 94. tom „Przeglądu Prawa i Administracji” mieści teksty z sześciu dziedzin prawa. Część dotycząca prawa europejskiego i międzynarodowego zawiera trzy artykuły: J. Helios koncentruje się na problemie solidarności i dobra wspólnego w kontekście sporów pomiędzy państwami w UE, K. Białas-Zielińska przedstawia najistotniejsze dwudziestowieczne idee pokojowej współpracy między państwami Unii, natomiast tureccy autorzy, K. Tüğen i A. Atilgan Yaşa, poddają ocenie zmiany w finansach samorządów, zestawiając je z rodzimymi realiami. W dziale drugim H. Duszka-Jakimko i M. Haczkowska prezentują konstytutywną cechę koncepcji alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a J. Pacian, w części poświęconej prawu pracy, omawia roszczenia prawne, które przysługują osobie poszkodowanej wskutek mobbingu. W dziale czwartym zamieszczono artykuł A. Gawendy na temat psychologicznego profilowania seryjnych zabójców, a w piątym — zorientowanym ekonomicznie — tekst E. Ostrowskiej o geograficznych kierunkach polskich inwestycji za granicą. Całość została zwieńczona sprawozdaniem z konferencji naukowej w Zieleńcu w lipcu ubiegłego roku — jego autorką jest M. Kramska.