Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 113

Published 12 września 2018

Issue description

Niniejszy tom „Przeglądu Prawa i Administracji” tworzą pracowania, z których część została wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Pojęcie pracodawcy w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, odbywającej się we Wrocławiu w dniu 17 listopada 2017 r. Problematyka związana z pełnieniem funkcji pracodawcy przez jednostki organizacyjne i osoby fizyczne rodzi wiele wątpliwości, które ujawniają się w płaszczyźnie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Celem prezentowanej publikacji jest z jednej strony zasygnalizowanie problemów, jakie mogą występować w praktyce w kontekście pojmowania pojęcia pracodawcy — jednej z podstawowych kategorii normatywnych prawa pracy. Z drugiej zaś przedstawione zostały kontrowersje dotyczące wykładni tego pojęcia na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych. Aspekty praktyczne są podbudowane stanowiskami teoretycznymi, prezentowanymi przez przedstawicieli doktryny. Tym samym publikacja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zajmujących się naukowo i zawodowo przedstawionymi zagadnieniami.