Tom 113 (2018)

Odpowiedzialność organizatora sieci franczyzowej wobec pracowników zatrudnionych przez uczestnika sieci
Strony 9 - 22
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.113.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola pracodawcy w realizowaniu uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
Strony 23 - 41
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.113.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Agencja rządowa jako pracodawca
Strony 43 - 56
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.113.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pracodawca jako strona stosunków cywilnoprawnych
Strony 57 - 65
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.113.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pracodawca jako kategoria systemu prawa
Strony 67 - 79
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.113.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Osoba fizyczna jako pracodawca
Strony 81 - 89
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.113.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym
Strony 91 - 103
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.113.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
Strony 105 - 120
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.113.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Holding jako pracodawca? Problemy indywidualnego prawa pracy w grupie spółek
Strony 121 - 132
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.113.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podmioty odpowiedzialności pracodawczej w stosunkach prawa pracy
Strony 133 - 152
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.113.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pracodawca jako odpowiedzialny za chorobę parazawodową
Strony 153 - 167
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.113.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kontrowersje wokół wykonywania pracy na rzecz własnego pracodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a zgodność tego przepisu z Konstytucją RP
Strony 169 - 185
DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1134.113.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF