Recenzenci

2020

Michał Bartoszewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

Arkadiusz Barut

Adam Dyrda (Uniwersytet Jagielloński)

Bartłomiej Gliniecki (Uniwersytet Gdański)

Sabina Grabowska (Uniwersytet Rzeszowski)

Radosław Grabowski (Uniwersytet Rzeszowski)

Andrzej Jackiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Aleksandra Kustra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Rafał Mańko (Uniwersytet Amsterdamski)

Artur Olechno (Uniwersytet w Białymstoku)

Robert Piszko (Uniwersytet Szczeciński)

Katarzyna Roszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Anna Sobaczewska-Młynarska (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Mateusz Stępień (Uniwersytet Jagielloński)

Krzysztof Ślebzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Sławomir Tkacz (Uniwersytet Śląski)

Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański)

Adam Zienkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

 

2015

Prof. UZ dr hab. Andrzej Bisztyga

Prof. dr hab. Jan Boć

Prof. US dr hab. Jerzy Ciapała

Prof. dr hab. Kinga-Flaga Gieruszyńska

Prof. UR dr hab. Sabina Grabowska

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Dr Michał Jackowski

Prof. PWZS im. Witelona dr hab. Kazimiera  Jaworska

Prof. WSFiZ w Warszawie dr hab. Jan Jeżewski

Dr Paweł Kuczma

Dr hab. Barbara Majewska-Jurczyk

Prof. dr hab. Marek Kotlinowski

Prof. INP dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska      

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Prof. UR Piotr Krzysztof Sowiński

Prof. UMCS dr hab. Małgorzata Stefaniuk

Prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik

Prof. dr hab. Andrzej Szmyt

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski (Europa-Universität Viadrina)

Prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka

Dr Łukasz Żukowski

 

 

2014

Prof. GSWH im. W. Korfantego dr hab. Andrzej Bisztyga

Prof. dr hab. Jan Boć

Prof. US dr hab. Jerzy Ciapała

Prof. UR dr hab. Sabina Grabowska

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Dr Michał Jackowski

Prof. WSFiZ w Warszawie dr hab. Jan Jeżewski

Dr Paweł Kuczma

Dr hab. Barbara Majewska-Jurczyk

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

Prof. INP dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska     

Prof. dr hab. Mariusz Muszyński

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Prof. dr hab. Andrzej Powałowski

Prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik

Prof. UG dr hab. Andrzej Szmyt

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski (Europa-Universität Viadrina)

Prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka

Dr Łukasz Żukowski

 

 

2013

Prof. UŚ dr hab. Andrzej Bisztyga

Prof. dr hab. Jan Boć

Prof. dr hab. Marek Chmaj

Prof. US dr hab. Jerzy Ciapała

Prof. UR dr hab. Sabina Grabowska

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak

Dr hab. Jan Jeżewski

Dr Paweł Kuczma

Prof. UŁ dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska       

Prof. dr hab. Mariusz Muszyński

Prof. dr hab. Wojciech Popiołek

Prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik

Prof. UG dr hab. Andrzej Szmyt

Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński

Prof. dr hab. Arkadiusz Wudarski

Prof. dr hab. Halina Zięba-Załucka

Dr Łukasz Żukowski