Redakcja

REDAKTOR NACZELNY: dr hab. Romuald Kaczmarek, prof. UWr.

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: dr Agnieszka Patała

SEKRETARZE REDAKCJI: Adam Szeląg

REDAKTORKA JĘZYKOWA: dr Dorota Ucherek (IFP UWr)

TŁUMACZENIA: Tomasz Bauer (Lozanna)

OPRACOWANIE GRAFICZNE: Wojciech Głogowski

Wydawca
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISSN: 1896-4133
e-ISSN: 2449-9285
10.11588/quart
Licencja

Kontakt do redakcji

ul. Szewska 36
50-139 Wrocław
quart@uwr.edu.pl

Facebook/quartwro

Indeksacja

  • Erih Plus
  • BazHum
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)