O czasopiśmie

„Quart” to regularnie ukazujący się kwartalnik Instytutu Historii Sztuki UWr. Powstał w 2006 roku z zamiarem umożliwienia druku prac naukowych pracowników wrocławskiego środowiska historyków sztuki a z czasem także badaczy z innych ośrodków akademickich. 

Czytaj więcej
Wydawca
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISSN: 1896-4133
e-ISSN: 2449-9285
10.11588/quart
Licencja

Indeksacja

  • Erih Plus
  • BazHum
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

ul. Szewska 36
50-139 Wrocław
quart@uwr.edu.pl

Facebook/quartwro

Aktualny numer

Nr 4(70)

Najnowszy numer „Quarta” poświęcony jest różnorodnym dziedzinom sztuki obecnym we Wrocławiu w wiekach średnich. Czytając artykuł Jakuba Adamskiego, dowiecie się Państwo o „awangardzie architektonicznej ok. r. 1300” oraz o roli, jaką spełniała stolica Dolnego Śląska w przyswajaniu i propagowaniu najnowszych wtedy wzorów stylistycznych nie tylko w tej dziedzinie sztuki. Niezwykle szczegółowe, oparte na wszystkich dostępnych obecnie źródłach omówienie wystroju, wyposażenia i funkcji kościoła klasztornego wrocławskich dominikanek to efekt wnikliwych badań Agnieszki Patały. Z kolei głos Aleksandry Sieczkowskiej w sprawie Poliptyku Zwiastowania z Jednorożcem z wrocławskiego kościoła św. Elżbiety sprzyja podjęciu dalszej dyskusji nad tym znajdującym się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie wybitnym dziełem. Całość wieńczy tekst Dobrosławy Horzeli, przedstawiający – na przykładzie rzemieślników pracujących przy oszkleniach kościoła i klasztoru Dominikanów we Wrocławiu – metody działań warsztatów zajmujących się przeszkleniami okiennymi w wiekach XV i XVI.

Numer powstał przy wsparciu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia, którego finansowa pomoc wydatnie przyczyniła się do jego publikacji. Nawiązujemy w ten sposób do innych tematycznych numerów naszego kwartalnika, w których Wrocław również się pojawiał jako miejsce i zarazem arena działań artystycznych, by wspomnieć chociażby numer 4(62)/2021, dotyczący wrocławskiej sztuki współczesnej, czy niedawny numer 3(65)/2022, traktujący o wrocławskiej architekturze industrialnej.

Czytaj więcej