• Monika Bielińska (red.), 2020: Leksykografia. Słownik specjalistyczny, Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 478 s., ISBN 978-83-242- 3670-1.

Monika Bielińska (red.), 2020: Leksykografia. Słownik specjalistyczny, Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 478 s., ISBN 978-83-242- 3670-1.

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1169.40.10
Aleksandra Molenda
Google Scholar Aleksandra Molenda
Publikacja:

Studia Linguistica Tom 40 (2021)

Strony od 157 do 159
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.