Artykuły recenzyjne

Tom 40 (2021)

Monika Bielińska (red.), 2020: Leksykografia. Słownik specjalistyczny, Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 478 s., ISBN 978-83-242- 3670-1.

Strony: 157-159

PDF