O czasopiśmie

„Studia Linguistica” ukazują się pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Profil czasopisma obejmuje problematykę z szeroko rozumianego językoznawstwa ogólnego i porównawczego. Oczekujemy artykułów językoznawczych dotyczących badań nad jednym językiem lub badań porównawczych, które powinny wpisywać się w następujące obszary badawcze: językoznawstwo ogólne i porównawcze, językoznawstwo historyczne, pragmatyka, semantyka, nauka o komunikacji, translatoryka i glottodydaktyka.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0137-1169
10.19195/0137-1169
Licencja

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Biskupa Nankiera 15 b
50-140 Wrocław

wroc.linguistica@gmail.com

Aktualny numer

Tom 42 (2023)

Zeszyt „Studia Linguistica” XLII/2023 zawiera sześć artykułów naukowych recenzowanych, które dotyczą różnych tematów związanych z szeroko rozumianymi badaniami językoznawczymi oraz trzy artykuły recenzyjne. Autorami opublikowanych tekstów są badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce (Wrocław, Warszawa, Katowice, Kraków, Opole) oraz zagranicą (Francja, Włochy). Poszczególne artykuły zeszytu są poświęcone tematom z obszaru gramatyki języka niemieckiego (połączenia werbo-nominalne, I. Gaworski), frazeologii (badania porównawcze, P. Golda, O. Karabag, J. Ryszka), lingwistyki tekstu (XIX-wieczne Księgi Zmarłych, P. Owsiński), lingwistyki antropologicznej (analiza dyskursu medialnego, M. Strukowska), dydaktyki języków obcych (zastosowanie sztucznej inteligencji w nauczaniu, M. Maziarz) oraz translatoryki (tłumaczenie tekstów technicznych, Ł. Solarz). Językiem artykułów publikacji jest angielski, niemiecki, francuski i polski. Zeszyt zamykają trzy artykuły recenzyjne polskojęzycznych i niemieckojęzycznych publikacji naukowych.  

Czytaj więcej