Studia Linguistica

"Studia Lingwistyka" ukazują się pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Profil czasopisma obejmuje problematykę z szeroko rozumianego językoznawstwa ogólnego i porównawczego. Czasopismo jest środkiem nie tylko krajowej dyskusji, ale również transferu zagranicznej myśli językoznawczej. Jako czasopismo otwarte dla badaczy z całej Polski, Europy i ze świata umożliwia Autorom publikowanie tekstów w różnych językach.

Czasopismo drukuje oryginalne artykuły empiryczne, teoretyczne i przeglądowe oraz krótkie doniesienia z badań i recenzje krytyczne.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Studia Linguistica" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

                                        

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: wuwr.pl/slin

Rocznik. Format B5

ISSN: 0137-1169