Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

„Studia Linguistica” ukazują się pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Profil czasopisma obejmuje problematykę z szeroko rozumianego językoznawstwa ogólnego i porównawczego. Oczekujemy artykułów językoznawczych dotyczących badań nad jednym językiem lub badań porównawczych, które powinny wpisywać się w następujące obszary badawcze: językoznawstwo ogólne i porównawcze, językoznawstwo historyczne, pragmatyka, semantyka, nauka o komunikacji, translatoryka i glottodydaktyka. Czasopismo jest środkiem nie tylko krajowej dyskusji, ale również transferu zagranicznej myśli językoznawczej. Jako czasopismo otwarte dla badaczy z całej Polski, Europy i ze świata umożliwia Autorom publikowanie tekstów w różnych językach.

Czasopismo drukuje oryginalne artykuły empiryczne, teoretyczne i przeglądowe oraz krótkie doniesienia z badań i recenzje krytyczne. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo doboru nadsyłanych tekstów do profilu danego tomu. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011. Redakcja czasopisma przeciwdziała wypadkom ghostwriting, guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej.

 

Liczba punktów: 40

Wykaz czasopism naukowych, Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r.

 

                                        

 

Abstrakty artykułów opublikowanych w „Studia Linguistica” znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w Erih Plus, EBSCO, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: wuwr.pl/slin

Rocznik. Format B5

Współczynnik odrzucenia w 2022 r.  – 18%

ISSN: 0137-1169