Artykuły recenzyjne

Tom 40 (2021)

Paweł Mecner (2020): Układ scalony. Gramatyka faz i etykiet, Kraków: Universitas, 148 s., ISBN 978-83-242-3576-6.

Strony: 160-163

PDF