• Paweł Mecner (2020): Układ scalony. Gramatyka faz i etykiet, Kraków: Universitas, 148 s., ISBN 978-83-242-3576-6.

Paweł Mecner (2020): Układ scalony. Gramatyka faz i etykiet, Kraków: Universitas, 148 s., ISBN 978-83-242-3576-6.

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1169.40.11
Marcin Orszulak
Google Scholar Marcin Orszulak
Publikacja:

Studia Linguistica Tom 40 (2021)

Strony od 160 do 163
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.