• Claire Ellender 2015: Dealing with Difference in Audiovisual Translation. Subtitling Linguistic Variation in Films New Trends in Translation Studies, vol. 14, Oxford/Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt a.M./New York/Wien: Peter Lang, 221 S. ISBN 978-3-0343-1816-7

Claire Ellender 2015: Dealing with Difference in Audiovisual Translation. Subtitling Linguistic Variation in Films New Trends in Translation Studies, vol. 14, Oxford/Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt a.M./New York/Wien: Peter Lang, 221 S. ISBN 978-3-0343-1816-7

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1169.37.9
Michał Gąska
Google Scholar Michał Gąska
Publikacja:

Studia Linguistica Tom 37 (2018)

Strony od 133 do 135
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.