O czasopiśmie

„Classica Wratislaviensia. Series Altera” są recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym od 2023 roku. Periodyk poświęcony jest badaniom z zakresu filologii klasycznej: hellenistyki, latynistyki oraz neolatynistyki, a także recepcji antyku w literaturze następnych epok.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISSN: 2956-8897
10.19195/2956-8897
Licencja

Indeksacja

Aktualny numer