Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Classica Wratislaviensia. Series Altera

O czasopiśmie

„Classica Wratislaviensia. Series Altera” są recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym od 2023 roku. Periodyk poświęcony jest badaniom z zakresu filologii klasycznej: hellenistyki, latynistyki oraz neolatynistyki, a także recepcji antyku w literaturze następnych epok.

Czytaj więcej