Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Classica Wratislaviensia. Series Altera

Rada Naukowa

Juliusz Domański (Uniwersytet Warszawski, prof. em.)

Maciej Eder (Polska Akademia Nauk, Kraków)

Hanna Gołąb (New York University)

Katarzyna Jażdżewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Jan Kwapisz (Uniwersytet Warszawski)

Virginie Leroux (École Pratique des Hautes Etudes, Paryż)

Jose Carlos Miralles Maldonado (Universidad de Murcia)

Jakub Pigoń (Uniwersytet Wrocławski)