Rada Naukowa

Juliusz Domański (Uniwersytet Warszawski, prof. em.)

Maciej Eder (Polska Akademia Nauk, Kraków)

Hanna Gołąb (New York University)

Katarzyna Jażdżewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Jan Kwapisz (Uniwersytet Warszawski)

Virginie Leroux (École Pratique des Hautes Etudes, Paryż)

Jose Carlos Miralles Maldonado (Universidad de Murcia)

Jakub Pigoń (Uniwersytet Wrocławski)

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 2956-8897
10.19195/2956-8897
Licencja

Kontakt do redakcji

classica.wratislaviensia2@gmail.com