Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Classica Wratislaviensia. Series Altera

O czasopiśmie

„Classica Wratislaviensia. Series Altera” są recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym od 2023 roku. Periodyk poświęcony jest badaniom z zakresu filologii klasycznej: hellenistyki, latynistyki oraz neolatynistyki, a także recepcji antyku w literaturze następnych epok.

Prezentowany rocznik rozpoczyna nową serię, która nawiązuje do ukazującego się od 1961 roku czasopisma o podobnym tytule – „Classica Wratislaviensia” (ISSN 0578-4387), wydawanego w ramach  Acta Universitatis Wratislaviensis (ISSN 0239-6661).

Początkowo „Classica Wratislaviensia” wychodziły drukiem w nieregularnych odstępach czasu. Pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Jerzy Krókowski. Ostatni tom, numer 31, ukazał się pod redakcją prof. Lucyny Stankiewicz w 2011 roku.

W latach 2012–2018 czasopismo publikowane było pod zmodyfikowaną nazwą „Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia” w Wydawnictwie Gajt, a funkcję redaktora naczelnego pełnili prof. Gościwit Malinowski i dr Małgorzata Wróbel.

W obecnej nowej odsłonie „Classica Wratislaviensia. Series Altera” są rocznikiem i ponownie ukazują się w ramach Acta Universitatis Wratislaviensis w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Redakcja zaprasza do publikowania tekstów poświęconych szeroko pojętej literaturze antycznej i jej recepcji. Przyjmujemy artykuły naukowe, edycje tekstów źródłowych, przekłady oraz recenzje, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.