Nabór do numeru 2/2024

11-03-2024

 

Zapraszamy do publikowania tekstów poświęconych badaniom z zakresu filologii klasycznej: hellenistyki, latynistyki oraz neolatynistyki, a także recepcji antyku w literaturze następnych epok.

Przyjmujemy artykuły naukowe, edycje tekstów źródłowych, przekłady oraz recenzje, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. 

Materiały do drugiego numeru zbieramy do końca marca 2024.

Teksty prosimy przysyłać na adres redakcji:  classica.wratislaviensia2@gmail.com 

Szczegółowe wskazówki dotyczące przygotowania tekstu znajdują się w zakładce Dla Autorów.