Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Classica Wratislaviensia. Series Altera

Redakcja

dr hab. Maria Chantry, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – redaktor naczelny

dr hab. Emilia Żybert-Pruchnicka (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – zastępca redaktora naczelnego

dr Ałła Brzozowska (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – sekretarz redakcji

 

Kontakt do redakcji: classica.wratislaviensia2@gmail.com