Redakcja

dr hab. Maria Chantry, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – redaktor naczelny

dr hab. Emilia Żybert-Pruchnicka (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – zastępca redaktora naczelnego

dr Ałła Brzozowska (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – sekretarz redakcji

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 2956-8897
10.19195/2956-8897
Licencja

Kontakt do redakcji

classica.wratislaviensia2@gmail.com