Rada Redakcyjna

Janina Ławińska-Tyszkowska

Jakub Pigoń

Teresa Szostek

Alicja Szastyńska-Siemion