Komitet Redakcyjny

Gościwit Malinowski - redaktor naczelny

Marcin Kotyl - sekretarz redakcji

Maria Chantry

Małgorzata Wróbel

Krzysztof Morta