Dla Autorów

Wskazówki techniczne przygotowania maszynopisu dla Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego znajdują się pod adresem: www.wuwr.com.pl, zakładka „Dla autorów”, a potem „Wskazówki techniczne”, „Bibliografia i przypisy”.