Recenzowanie

Kazimierz Korus, Dariusz Brodka, Antoni Bobrowski, Józef Korpanty, Jerzy Styka, Stanisław Śnieżewski, Anna Wasyl, Hubert Wolanin, Juliusz Domański, Cyprian Mielczarski, Barbara Milewska-Waźbińska, Włodzimierz Olszaniec, Mikołaj Szymański, Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Elżbieta Wesołowska, Jerzy Danielewicz, Krystyna Bartol, Ewa Skwara, Piotr Bering, Sylwester Dworacki, Ignacy Lewandowski, Krzysztof Głombiowski, Zofia Głombiowska, Sławomir Wyszomirski, Ireneusz Mikołajczyk, Przemysław Nehring, Marian Szarmach, Mieczysław Mejor, ks. Józef Naumowicz, ks. Kazimierz Pawłowski, Andrzej Budzisz, Robert Chodkowski, Jadwiga Czerwińska, Agnieszka Dziuba, ks. Augustyn Eckmann, ks. Tadeusz Gacia, Jolanta Malinowska, Krzysztof Narecki, Henryk Podbielski, Hanna Zalewska-Jura, Joanna Sowa, Zbigniew Danek, Michał Bednarski, Tadeusz Aleksandrowicz, Przemysław Marciniak, Tomasz Sapota, Joanna Rostropowicz, Krzysztof T. Witczak, Sergiusz Szarypkin, Duncan McQueen, Nick Sekunda, Zofia Archibald

 

Przesłane redakcji artykuły są wysyłane anonimowo do recenzji u samodzielnego pracownika naukowego (w uzasadnionych wypadkach doktora o uznanym dorobku) z innego ośrodka niż autor artykułu.