• Gdy dezinformacja znajduje podatny grunt. TERF-izm, antynaukowość, teorie spiskowe i zawłaszczanie dyskursu praw człowieka

Gdy dezinformacja znajduje podatny grunt. TERF-izm, antynaukowość, teorie spiskowe i zawłaszczanie dyskursu praw człowieka

DOI: https://doi.org/10.19195/2082-8322.14.12
Wiktor Dynarski
Google Scholar Wiktor Dynarski
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.